fbpx
Öngösterim Görseli

Almanca Kursu

Almanca Dilko’da öğrenilir. 1977 yılından beri başarılı çizgisini korumakta olan Dilko, dil eğitimindeki tecrübesi ve başarısıyla 10 yıldır Almanca eğitimi vermeye devam etmektedir. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecindeki ülkemizde, birçok kişi ve kuruluş Almanca’ya yönelmekte ve geleceklerine bu düzlemde yatırım yapmaktadır.

Almanca Kursu Sistemi

Dilko’da Almanca kursu eğitimi 4 kurluk bir sistemle verilmektedir. Her kur 96 ders saatinden oluşmakta. Başlangıç düzeylerinde Türk, orta ve ileri seviyelerde Alman öğretmenlerle çalışılır. Verilen eğitimin amacı; öğrencinin dört dil becerisini geliştirmektir.

1 – ANFÄNGER A1 (BAŞLANGIÇ 1) 

Öğrenci bu düzeyde genel Almanca ile tanışır ve temel bilgiler edinir. Öğrendiği temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşır. “Geçmiş” ve “şimdi” ile ilgili konuşabilir, yazabilir, kısa yorumlar yapabilir, istekte bulunabilir. Dilbilgisi ve pratik kullanım bilgileri bu düzeyde gelişir. Sözcük dağarcığında gelişim hızlanır. Bu düzeydeki öğrenciler öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve istemlerini yazılı olarak ifade edebilirler.

2 – ANFÄNGER A2 (BAŞLANGIÇ 2) 

Başlangıç 2 düzeyi, bireyin Almanca’nın yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerini öğrendiği ve uyguladığı dört dil becerisindeki eksikliklerini giderdiği bir aşamadır. Bu düzeyde öğrenci, kendini daha rahat ifade edebilir. Çok karmaşık olmayan metinleri rahatlıkla çözebilir. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcük dağarcığıyla dile getirebilir. Günlük yaşamın pek çok düzleminde rahat iletişim kurabilir.

3 – GRUNDSTUFE B1 (TEMEL) 

Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar çözümlendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibarıyla kotarıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice pekişir ve gelişir. Öğrenci, geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurar. Bu aşamaya ulaşmış birey, yapacağı bireysel çalışmalarla (kitap, dergi, gazete okumak; TV ve DVD izlemek; ilgi alanlarına giren konulara yoğunlaşmak vb.) Almanca’sını “kullanır” duruma getirebilir.

4 – GRUNDSTUFE B2 

Grundstufe B1 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, konuşma sınıflarımıza katılarak Almanca konuşma becerilerini hızlı, doğru ve akıcı biçimde geliştirebilirler. Ölçme ve Değerlendirme Dersler sırasında yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde amaç; öğrencinin gelişimini izlemek ve olası problemlere zamanında çözüm bulabilmektir. Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her hafta kontrol edilir. Belirli periyotlarda öğretmenler ve eğitim danışmanları, tüm grupların durumunu değerlendirir. Her kur ortasında ve sonunda sınav yapılarak, her kursiyere “kursiyer durum raporu” sunulur.

Almanca kursu ücretleri, fiyat indirimleri ve kampanyaları hakkında en iyi ve doğru bilgiye; İstanbul’da Altunizade, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe ve Mecidiyeköy şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

Bilgi Talebi